Krav för import av får eller getter från EU-länder utanför norden 

Observera att detta är krav utöver Jordbruksverkets officiella krav som också måste uppfyllas

Kontakta SDS för hjälp med engelska instruktioner att skicka till exportören.

 

Paratuberkulos

Bakteriologisk odling eller PCR-test på träck från minst 10 djur i besättningen

(om antalet importdjur understiger 10 inkludera gärna moderdjur till importdjuren i provtagningen)


Bovin Tuberkulos

Om ursprungslandet inte är officiellt fritt från bovin tuberkulos skall provtagnings med s.k hudtest utföras

Salmonella

Att samtliga av importdjuren testas för förekomst av salmonella genom odling av träck

(Positiva provsvar avseende Salmonella Diarizonae bortses ifrån.)


Enzootisk abort

Att importdjuren testas för Chlamydophila abortus genom ett ELISA
antikroppstest (blodprov)


Border Disease

Blodprov för påvisande av antikroppar. Resultatet bedöms från fall till fall på
gruppnivå. Eventuellt kan uppföljande provtagning bli aktuell.


Kontroll för resistenta parasiter

Att importdjuren träckprovtas, avmaskas och uppföljande behandlingskontroll utförs enligt SDS anvisningar. Resultatet kommer att bedömas och redovisas i ett separat yttrande från en expertgrupp i parasitologi. Resistenta parasiter är myckt vanligt förekommande utomlands.

 

 Importören bekostar all provtagning och analys.

Det finns också ett antal rekommendationer gällande sjukdomar som inte ingår i SDS krav men som kan vara bra att ta hänsyn till för den enskilda besättningen. Kontakta SDS för att få information om dessa. Läs gärna Gård & Djurhälsans råd vid inköp av djur.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår