VIKTIGT MEDDELANDE JUNI 2021

På grund av övergång till den nya europeiska djurhälsolagen är regelverket för införsel från annan medlemsstat under omarbetning.  Under en period fram till 15 september tillämpar Jordbruksverket dock övergångsregler. SDS gör en bedömning från fall till fall om eventuella ytterligare tester för smittsamma sjukdomar ska göras utöver de officiella kraven, Jordbruksverket ska även fortsatt alltid kontaktas vid planerad förflyttning av djur eller genetiskt material från annat EU land eller import från icke-EU land. Registrering hos Jordbruksverket för förflyttning eller import av levande djur eller genetiskt material skall alltid göras, senast 30 dagar före planerad införsel. Vänligen kontakta SDS vid planering av införsel av djur eller genetiskt material.

Det är viktigt att känna till att anslutning till MV/CAE kontroll-programmet innebär att SDS regler måste följas.

Observera att informationen på denna sida kan vara inaktuell, men den uppdateras så snart ny information finns tillgänglig.


Import av får och getter 

Vi import av får eller getter måste Jordbrukverkets krav vara uppfyllda.

För import från andra länder än Finland och Danmark måste en officiell karantän upprättas.

SDS rekommendationer varierar beroende på varifrån djuren kommer, välj aktuellt ursprungsland/område i menyn till vänster. Här kan du också få mer information om de olika sjukdomarna som provtagning och åtgärder berör.

 

 

 

Importören bekostar all provtagning och analys.

Arbetsgång

  • Beakta att varje import innebär en risk för att man får in nya sjukdomar till sin besättning och till Sverige.
  • Välj land och besättning med omsorg, diskutera sjukdomsläget med SDS
  • Ansök om registrering för import hos Jordbruksverket (SJV)
  • Kontakta aktuell handläggare på SJV och se till att du är införstådd avseende aktuella krav, även vad gäller transport och karantän
  • Diskutera aktuell import med SDS för att erhålla importdokument/information. SDS har ytterligare rekommendationer avseende intygande och provtagning, utöver Jordbruksverkets
  • Tänk på de konsekvenser positiva provsvar kan innebära. Är proverna tagna i exportlandet kan det innebära att importen inte blir av. Är proverna tagna i Sverige kan Jordbruksverket fatta beslut om avlivning av importerade djur.

 

Så här kan du göra importen säkrare

Blodprovtagning av får

Fotbad i karantän

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår