Import av grisar

Vid import av grisar måste Jordbruksverkets krav vara uppfyllda.

Sedan 2021 tillämpas inte karantän vid införsel av grisar från annan medlemsstat i EU. Kontrollen av införda grisar behöver uppfylla de krav som finns i det nationella salmonellaprogrammet respektive de nya nationella reglerna för kontroll av PRRS,  när nya djur flyttas in i en svensk anläggning. Har djuren inte den status som krävs ska de isoleras och testas enligt reglerna. Observera att om djuren vaccinerats mot PRRS i ursprungslandet kan detta medföra positivt testresultat i isoleringen och därmed att djuren inte får släppas ut i Sverige. Införaren rekommenderas därför att  kontrollera om vaccination har gjorts i ursprungsbesättningen innan djuren förs till Sverige.

Mer information hittar du här >> www.jordbruksverket.se

Vid frågor kontakta Jordbruksverket
E-post: forflyttning.sparning@jordbruksverket.se

SDS gör en bedömning i varje enskilt fall om eventuella krav på provtagning för andra sjukdomar.

Nedan finner du information om de infektioner som SDS ser som viktiga att införda djur är fria från.

  • Toxinpruducerande Pasteurella Multocida (nyssjuka)
    Att importdjuren provtas med trynsvabb under karantänstiden
  • Meticillinresistent Staphylococcus Aureus (MRSA)
    Att importdjuren testas i karantän för MRSA två gånger med två veckors mellanrum. Varje gris provtas genom att en steril kompress gnuggas på huden bakom örat. Samma kompress kan användas till max fem djur och utgör därmed ett samlingsprov. Kompressen placeras i en steril burk, 1 kompress/burk. Sterila handskar skall användas vid provtagning.
  • Bovin Tuberkulos
    Om importdjuren har hållits som utegrisar och exportlandet inte är officiellt fritt från bovin tuberkulos skall de provtas genom s.k hudtest

Importören bekostar all provtagning och analys.

Det finns också ett antal rekommendationer gällande sjukdomar som inte ingår i SDS krav men som kan vara bra att ta hänsyn till för den enskilda besättningen. Kontakta SDS för att få information om dessa.

Observera att enligt Jordbruksverkets föreskrifter 3 kap 8 § (SJVFS 1993:42) får till besättningar som erhållit försäljningstillstånd med hälsodeklaration endast införas djur från annan motsvarande besättning. Ett sådant försäljningstillstånd med godkänd hälsodeklaration ska utfärdas av en veterinär anställd vid godkänd hälsokontroll.

Vidare finns bestämmelser i Grundcertifiering Gris som rör införsel av djur till certifierade besättningar.

 

Läs mer

>> Säker gårdsisolering vid införsel av nya djur till Din anläggning - SVA

>> Afrikansk svinpest i Sverige

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår