Import av nötkreatur

Vid import av nötkreatur måste Jordbruksverkets krav vara uppfyllda. Sedan 2021 tillämpas inte längre karantän vid införsel av nötkreatur från annan medlemsstat i EU. Vid införsel av  nötkreatur ska de krav som finns i det nationella salmonella programmet respektive de nya nationella reglerna för kontroll av paratuberkulos uppfyllas när nya djur flyttas in i en svensk anläggning. Har djuren inte den status som krävs ska de efter ankomsten till Sverige isoleras och testas enligt reglerna. Observera att om djuren vaccinerats mot paratuberkulos i ursprungslandet kan detta medföra positivt testresultat i isoleringen och därmed att djuren inte får släppas ut i Sverige. Införaren rekommenderas därför att kontrollera om vaccination har gjorts i ursprungsbesättningen innan djuren förs till Sverige.

Mer information hittar du här >> www.jordbruksverket.se

Vid frågor kontakta Jordbruksverket
E-post: forflyttning.sparning@jordbruksverket.se

SDS gör en bedömning i varje enskilt fall om eventuella krav på provtagningar för andra sjukdomar.

 

Arbetsgång

  • Beakta att varje import innebär en risk för att man får in nya sjukdomar till sin besättning och till Sverige.
  • Välj land och besättning med omsorg, diskutera sjukdomsläget med SDS
  • Ansök om registrering för import hos Jordbruksverket (SJV) senast 30 dagar innan införseln
  • Kontakta aktuell handläggare på SJV och se till att du är införstådd avseende aktuella krav, även vad gäller transport och karantän
  • Diskutera aktuell import med SDS för att erhålla importdokument/information. SDS har ytterligare rekommendationer avseende intygande och provtagning, utöver Jordbruksverkets
  • Tänk på de konsekvenser positiva provsvar kan innebära. Är proverna tagna i exportlandet kan det innebära att importen inte blir av. Är proverna tagna i Sverige kan Jordbruksverket fatta beslut om avlivning av importerade djur.

 

Läs mer

>> Så här kan du göra importen säkrare

>> Säker gårdsisolering vid införsel av nya djur till Din anläggning - SVA

 

 

 

På grund av den höga smittrisken har samtliga mejerier i Sverige skrivit in i sina leverantörskrav att levande djur inte får importeras till mjölkbesättningar

 Läs om alternativ till import av levande djur här

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår