Import av kameldjur

Vid import av kameldjur måste Jordbruksverkets krav vara uppfyllda. Sedan 2021 finns inget krav på karantän vid införsel av kameldjur från annan medlemsstat i EU. 

Observera att för kameldjur finns sedan 2021 officiellt krav på kontroll av tuberkulos i ursprungslandet. SDS rekommenderar att införaren tar kontakt med Jordbruksverket för kontroll om ursprungsbesättningen kan godkännas avseende tuberkuloskontroll.

Kontakta Jordbruksverket via e-post forflyttning.sparning@jordbruksverket.se

SDS kommer att kräva isolering efter ankomsten till Sverige och har krav på kontroll av följande sjukdomar: 

 • Paratuberkulos
  - Att varje importdjur testas negativt avseende paratuberkulos genom bakteriologisk odling (6 mån) på träck alternativt genom PCR på träck. 
  - Film: Så tas blodprov på Alpacka
 • Bovin Virusdiarré (BVD)
  - Blodprov för påvisande av  både antikroppar och virus.

Om importdjuren kommer att ha kontakt med andra lantbruksdjur såsom får eller nötkreatur i Sverige bör provtagning utökas med:

 • Salmonella
  - Att samtliga av importdjuren testas för förekomst av salmonella genom odling av träck
 • Infektiös Bovin Rhinotrcheit (IBR)
  - Blodprov för påvisande av antikroppar

Importören bekostar all provtagning och analys.

Det finns också ett antal rekommendationer gällande sjukdomar som inte ingår i SDS krav men som kan vara bra att ta hänsyn till för den enskilda besättningen. Till exempel är resistenta parasiter en överhängande risk att få med sig vid import om man inte vidtar åtgärder. Kontakta SDS för att få information om detta.

 

Läs mer

>> Säker gårdsisolering vid införsel av nya djur till Din anläggning - SVA

>> Smittskydd och import av kameldjur - SVA

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår