Import av får och getter 

Vi import av får eller getter måste Jordbrukverkets krav vara uppfyllda.

För förflyttning av får och getter från annan medlemsstat i EU tillämpas inte längre karantän. Jordbruksverket kan i övervakningssyfte fatta beslut om provtagning för vissa sjukdomar när djuren kommit till Sverige. SDS kommer fortsatt att kräva isolering av djuren i ankomstbesättningen samt tar ställning till vilka prov som ska tas i varje enskilt fall.

Observera att djuren ska ha ett av Jordbruksverket godkänt scrapiestatus. SDS rekommenderar att importören kontaktar Jordbruksverket innan införseln för att få besked om scrapiestatus kan godkännas. Om scrapiestatus inte kan godkännas och djuren redan kommit till Sverige tillämpas en sjuårig karantän.

För getter finns sedan 2021 officiellt krav på kontroll av tuberkulos i ursprungslandet. SDS rekommenderar att införaren tar kontakt med Jordbruksverket för kontroll om ursprungsbesättningen kan godkännas avseende tuberkuloskontroll.

Kontakta Jordbruksverket via e-post forflyttning.sparning@jordbruksverket.se

Importören bekostar all provtagning och analys.


Arbetsgång

  • Beakta att varje import innebär en risk för att man får in nya sjukdomar till sin besättning och till Sverige.
  • Välj land och besättning med omsorg, diskutera sjukdomsläget med SDS
  • Ansök om registrering för import hos Jordbruksverket (SJV)senast 30 dagar innan införseln
  • Kontakta aktuell handläggare på SJV och se till att du är införstådd avseende aktuella krav, även vad gäller transport och karantän
  • Diskutera aktuell import med SDS för att erhålla importdokument/information. SDS har ytterligare rekommendationer avseende intygande och provtagning, utöver Jordbruksverkets
  • Tänk på de konsekvenser positiva provsvar kan innebära. Är proverna tagna i exportlandet kan det innebära att importen inte blir av. Är proverna tagna i Sverige kan Jordbruksverket fatta beslut om avlivning av importerade djur.

 

Läs mer

>> Så här kan du göra importen säkrare

>> Aktuellt smittläge och råd vid förflyttning av djur mellan besättningar - SVA

>> Säker gårdsisolering vid införsel av nya djur till Din anläggning - SVA

Blodprovtagning av får

Fotbad i karantän

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår