VIKTIGT MEDDELANDE JUNI 2021

På grund av övergång till den nya europeiska djurhälsolagen är regelverket för införsel från annan medlemsstat under omarbetning.  Under en period fram till 15 september tillämpar Jordbruksverket dock övergångsregler. SDS gör en bedömning från fall till fall om eventuella ytterligare tester för smittsamma sjukdomar ska göras utöver de officiella kraven, Jordbruksverket ska även fortsatt alltid kontaktas vid planerad förflyttning av djur eller genetiskt material från annat EU land eller import från icke-EU land. Registrering hos Jordbruksverket för förflyttning eller import av levande djur eller genetiskt material skall alltid göras, senast 30 dagar före planerad införsel. Vänligen kontakta SDS vid planering av införsel av djur eller genetiskt material.

Det är viktigt att känna till att anslutning till MV/CAE kontroll-programmet innebär att SDS regler måste följas.

Observera att informationen på denna sida kan vara inaktuell, men den uppdateras så snart ny information finns tillgänglig.


Så gör du importen säkrare

Tänk först och främst igenom varför du vill importera. Vad är syftet och väger behovet upp risken? Den säkraste typen av import är den som inte genomförs...

Det kan också vara bra att fundera över om import av sperma eller embryo kan vara ett alternativ för din del. Import av sperma och embryo är mycket säkrare ur smittskyddssynpunkt än import av levande djur.

 

 

 

Att tänka på när du väljer exportbesättning

 • Ta god tid på dig. Detta är en viktig process som kan vara avgörande för hälsoläget för de djur som du får in. Köp inte djur som "snabbt" måste levereras på grund av ägarens flytt, platsbrist vid uppstallning eller liknande. Då är det bättre att vänta på ett bättre tillfälle.
 • Begränsa storleken på importen till det nödvändiga. Fler djur ökar risken för att ”köpa in smitta”
 • Importera inte djur från flera besättningar. Det är svårare att få en överblick överdjurens sjukdomsstatus och du riskerar att få in flera besättningsproblem samtidigt.
 • Uteslut besättningar som i sin tur importerar djur.
 • Ursprungsbesättningen bör inte köpt in andra djur under de senaste 6 månaderna (då kan man inte med säkerhet redogöra för eventuella sjukdomsproblem i besättningen)
 • Fråga efter eventuella vaccinationer i ursprungsbesättningen (använda vaccin,tidpunkt för vaccinering). Detta ger en bild över sjukdomsproblematik i och i området för besättningen.
 • Fråga efter  vilka bekämpningsprogram ursprungsbesättningen är med i (sjukdomar, programmets innehåll, gårdens status
  inom programmet; t.ex. Maedi/Visna, BVDV-program, Paratuberkulos-övervakning)
 • Fråga efter den största anledningen till utslagning av djur inom besättningen
 • Fråga efter avmaskningsrutiner, preparat och eventuella resistensproblem.

SDS kan hjälpa dig att utforma och tolka frågeformulär!

 

 

 

 















Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår