Import av nötkreatur

Vid import av nötkreatur måste Jordbruksverkets krav vara uppfyllda.

För import från andra länder än Norge, Finland och Danmark måste en officiell karantän upprättas.

SDS rekommendationer varierar beroende på varifrån djuren kommer, välj aktuellt ursprungsland/område i menyn till vänster. Här kan du också få mer information om de olika sjukdomarna som provtagning och åtgärder berör.

Importören bekostar all provtagning och analys.

Arbetsgång

  • Beakta att varje import innebär en risk för att man får in nya sjukdomar till sin besättning och till Sverige.
  • Välj land och besättning med omsorg, diskutera sjukdomsläget med SDS
  • Ansök om registrering för import hos Jordbruksverket (SJV)
  • Kontakta aktuell handläggare på SJV och se till att du är införstådd avseende aktuella krav, även vad gäller transport och karantän
  • Diskutera aktuell import med SDS för att erhålla importdokument/information. SDS har ytterligare rekommendationer avseende intygande och provtagning, utöver Jordbruksverkets
  • Tänk på de konsekvenser positiva provsvar kan innebära. Är proverna tagna i exportlandet kan det innebära att importen inte blir av. Är proverna tagna i Sverige kan Jordbruksverket fatta beslut om avlivning av importerade djur.

 

Så här kan du göra importen säkrare

 

 

 

På grund av den höga smittrisken har samtliga mejerier i Sverige skrivit in i sina leverantörskrav att levande djur inte får importeras till mjölkbesättningar

 Läs om alternativ till import av levande djur här

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår