VIKTIGT MEDDELANDE JUNI 2021

På grund av övergång till den nya europeiska djurhälsolagen är regelverket för införsel från annan medlemsstat under omarbetning.  Under en period fram till 15 september tillämpar Jordbruksverket dock övergångsregler. SDS gör en bedömning från fall till fall om eventuella ytterligare tester för smittsamma sjukdomar ska göras utöver de officiella kraven, Jordbruksverket ska även fortsatt alltid kontaktas vid planerad förflyttning av djur eller genetiskt material från annat EU land eller import från icke-EU land. Registrering hos Jordbruksverket för förflyttning eller import av levande djur eller genetiskt material skall alltid göras, senast 30 dagar före planerad införsel. Vänligen kontakta SDS vid planering av införsel av djur eller genetiskt material.

Observera att informationen på denna sida kan vara inaktuell, men den uppdateras så snart ny information finns tillgänglig.


Import av grisar

 Vid import av grisar måste Jordbruksverkets krav vara uppfyllda.

För import från andra länder än Norge, Finland och Danmark måste en officiell karantän upprättas. Kontakta Jordbruksverket för information om hur en sådan karantän skall vara utformad.

 

 

 

 

SDS rekommendationer vid import av gris gäller provtagning för

Toxinpruducerande Pasteurella Multocida (nyssjuka)

Att importdjuren provtas med trynsvabb under karantänstiden

Meticillinresistent Staphylococcus Aureus (MRSA)

Att importdjuren testas i karantän för MRSA två gånger med två veckors mellanrum. Varje gris provtas genom att en steril kompress gnuggas på huden bakom örat. Samma kompress kan användas till max fem djur och utgör därmed ett samlingsprov. Kompressen placeras i en steril burk, 1 kompress/burk. Sterila handskar skall användas vid provtagning.

Bovin Tuberkulos

Om importdjuren har hållits som utegrisar och exportlandet inte är officiellt fritt från bovin tuberkulos skall de provtas genom s.k hudtest

 

Importören bekostar all provtagning och analys.

 

Det finns också ett antal rekommendationer gällande sjukdomar som inte ingår i SDS krav men som kan vara bra att ta hänsyn till för den enskilda besättningen. Kontakta SDS för att få information om dessa.

Observera att enligt Jordbruksverkets föreskrifter 3 kap 8 § (SJVFS 1993:42) får till besättningar som erhållit försäljningstillstånd med hälsodeklaration endast införas djur från annan motsvarande besättning. Ett sådant försäljningstillstånd med godkänd hälsodeklaration ska utfärdas av en veterinär anställd vid godkänd hälsokontroll.

Vidare finns bestämmelser i Grundcertifiering Gris som rör införsel av djur till certifierade besättningar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår