Import av kameldjur

Vid import av kameldjur måste Jordbruksverkets krav vara uppfyllda. Dessa innebär i korthet att provtagning för tuberkulos och brucellos skall vara gjorda inom 30 dagar innan djuren anländer till Sverige.

SDS har utöver detta krav på provtagning för:

Paratuberkulos

Att varje importdjur testas negativt avseende paratuberkulos
genom bakteriologisk odling (6 mån) på träck alternativt genom PCR på träck.

Bovin Virusdiarré (BVD)

Blodprov för påvisande av  både antikroppar och virus.

 

Om importdjuren kommer att ha kontakt med andra lantbruksdjur såsom får eller nötkreatur i Sverige bör provtagning utökas med:

Salmonella

Att samtliga av importdjuren testas för förekomst av salmonella genom odling av träck

Infektiös Bovin Rhinotrcheit (IBR)

 Blodprov för påvisande av antikroppar

 

Importören bekostar all provtagning och analys.

Det finns också ett antal rekommendationer gällande sjukdomar som inte ingår i SDS krav men som kan vara bra att ta hänsyn till för den enskilda besättningen. Till exempel är resistenta parasiter en överhängande risk att få med sig vid import om man inte vidtar åtgärder. Kontakta SDS för att få information om detta.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår