Bovint Virusdiarrevirus (BVDV)

BVDV är en virusinfektion som är vanlig i nötkreatursbesättningar över hela världen och orsakar stora ekonomiska
förluster i form av reproduktionsproblem och svagfödda avkommor. Sverige har nyligen
efter ett omfattande saneringsarbete utrotat BVD-virus från svenska nötkreatursbesättningar.

Symtom: sjukdomen är först och främst en reproduktionssjukdom, som orsakar omlöpningar,
kastningar, missbildningar och svag- och dödfödda kalvar. Men sjukdomen ger
också en generellt försämrad kalvhälsa och ibland diarré och hosta. Symtomen
kan ofta vara mycket diffusa och drabbade besättningar upplever kanske endast
sviktande produktionssiffror som det tar långt tid innan man kan härleda till
sjukdomen. Om en ko infekteras i en viss period i dräktigheten riskerar man
födsel av en persistent infekterad kalv. Dessa kalvar är symtomfria men
utsöndrar virus under hela sitt liv och är en betydelsefull smittkälla för
sjukdomsspridning inom besättningen men också vid handel mellan besättningar.

 

Prognos och behandling:
Åtgärder för att identifiera de kroniska smittspridarna som håller infektionen
aktiv i drabbade besättningar

 

Provtagning vid import: Blodprov för att undersöka förekomsten av såväl antikroppar som virus.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår