När avmaskning inte hjälper

Resistenta parasiter – det stora hotet utifrån!

Parasitangrepp är ett stort problem hos får på bete och att kontrollera parasitbördan hos sina djur har en avgörande roll för lammproducenters ekonomi. Effektiva avmaskningsmedel är en förutsättning för framgångsrik parasitbekämpning, och möjligheten att reducera smittrycket hotas när maskarna utvecklar motståndskraft (resistens) mot läkemedlen ifråga. Om möjligheten till parasitbekämpning försämras eller försvinner på grund av resistens hos parasiter kan lammproduktion under vissa förutsättningar helt slås ut.

Resistenta parasiter är ett stort hot mot fårproduktionen världen över och ett existerande faktum i alla länder med stor produktion. Sverige har fortfarande ett mycket gott läge, även om några fall har rapporterats. 

Resistenta parasiter bedöms vara den största risken att få med sig vid en import. Det är så vanligt förekommande utomlands att det kan vara svårt att hitta besättningar utan problem. Det är otroligt viktigt att förhöra sig om vilka avmaskningsmedel och rutiner som en tilltänkt ursprungsbesättning använder sig av. Användning av bredspektrum-preparat och annorlunda avmaskningsrutiner gör att man skall dra öronen åt sig och avbryta importen.

Om import blir aktuellt är det oerhört viktigt att genomföra träckprovtagning, avmaskning och behandlingskontroll medan djuren står i karantän.

Som importör har man ett stort ansvar gentemot den svenska fårnäringen att säkerställa att ens importdjur och dess avkommor inte sprider resistenta parasiter till andra besättningar.

Expertgruppen Sampar avråder från att introducera djur till svensk produktion om misstanke om parasitresistens föreligger.
Deras uttalande finns i länken nedan.

>> Info infor import av far.pdf

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår