SDS krav ger ökad säkerhet för din import


De krav som Sveriges Jordbruksverk ställer vid import av lantbruksdjur är officiella krav som baseras på EU:s lagstiftning när det gäller handel med djur. Dessa krav är lagstadgade krav och måste uppfyllas av alla importörer.

Eftersom de lagkrav som Jordbruksverket ställer är reglerat via EU-lagstiftning är dessa krav inte alltid utformade för att förebygga sjukdomsintroduktion ur ett svenskt perspektiv. Många sjukdomar som Sverige är fritt ifrån är vanliga i EU och regleras därför inte vid handel med djur.

Att bara uppfylla officiella djurhälsokrav vid import är på grund av detta inte tillräckligt för att bevara det svenska djurhälsoläget. Det är anledningen till att SDS jobbar med att utfärda tilläggskrav vid import av lantbruksdjur.  Det är en kostnadsfri service till Dig som importör för att öka säkerheten för att inga sjukdomar förs in till Sverige och till Din besättning.

SDS krav är juridiskt frivilliga att följa men krävs i andra sammanhang, till exempel  för att få leverera mjölk till de större mejerierna och djur till slakt vid de större slakterierna. Försäkringsbolag stället också krav på att importörer skall följa SDS krav för att få försäkra in sina djur.  Regelverket inom "Smittsäkrad besättning" för nöt och gris inkluderar SDS krav vid import. Samma sak gäller certifiering enligt Svenskt sigills ”grundcertifiering gris”.

SDS krav stöds dessutom av Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Nöttköttsproducenter och Sveriges Grisföretagare.

Men framför allt innebär SDS rådgivning en ökad säkerhet för dig och din besättning.  Om man uppfylle SDS krav blir importen ”godkänd” enligt SDS och intyg på detta erhålls och kan användas vid tex försäljning som en extra kvalitetsdokument och bevis på att importen gjorts med hög säkerhet ur ett smittskyddsperspektiv.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår