Så gör du importen säkrare

Tänk först och främst igenom varför du vill importera. Vad är syftet och väger behovet upp risken? Den säkraste typen av import är den som inte genomförs...

Det kan också vara bra att fundera över om import av sperma eller embryo kan vara ett alternativ för din del. Import av sperma och embryo är mycket säkrare ur smittskyddssynpunkt än import av levande djur.

 

Att tänka på när du väljer exportbesättning

 • Ta god tid på dig. Detta är en viktig process som kan vara avgörande för hälsoläget för de djur som du får in. Köp inte djur som "snabbt" måste levereras på grund av ägarens flytt, platsbrist vid uppstallning eller liknande. Då är det bättre att vänta på ett bättre tillfälle.
 • Begränsa storleken på importen till det nödvändiga. Fler djur ökar risken för att ”köpa in smitta”
 • Importera inte djur från flera besättningar. Det är svårare att få en överblick överdjurens sjukdomsstatus och du riskerar att få in flera besättningsproblem samtidigt.
 • Uteslut besättningar som i sin tur importerar djur.
 • Ursprungsbesättningen bör inte köpt in andra djur under de senaste 6 månaderna (då kan man inte med säkerhet redogöra för eventuella sjukdomsproblem i besättningen)
 • Fråga efter eventuella vaccinationer i ursprungsbesättningen (använda vaccin,tidpunkt för vaccinering). Detta ger en bild över sjukdomsproblematik i och i området för besättningen.
 • Fråga efter  vilka bekämpningsprogram ursprungsbesättningen är med i (sjukdomar, programmets innehåll, gårdens status
  inom programmet; t.ex. Maedi/Visna, BVDV-program, Paratuberkulos-övervakning)
 • Fråga efter den största anledningen till utslagning av djur inom besättningen
 • Fråga efter avmaskningsrutiner, preparat och eventuella resistensproblem.

SDS kan hjälpa dig att utforma och tolka frågeformulär!

 

 

 

 Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår