Border Disease

 

Border Disease (BD) är en virussjukdom som är nära släkt med nötkreaturens Bovint virusdiarré-virus (BVDV)
och de båda virusen kan smitta mellan djurslagen och orsakar stora ekonomiska
förluster i form av reproduktionsproblem och svagfördda avkommor. Dessa virus
har en stor utbredning i världen och Europa. Sverige har efter ett omfattande
saneringsarbete fria från BVDV på nötsidan, frånvaron av BD hos svenska får är sannolikt en följd av
detta.

 

Symtom: Kliniska symtom ses huvudsakligen vid infektion av dräktiga tackor, i form av stor andel
kastningar och tomma tackor, samt låg födelsevikt hos lammen. Lammfoster som
smittas under en viss period i dräktigheten kan födas som kroniskt infekterade
lamm och uppvisar oftast onormal kroppsbyggnad, rörelsestörning och skakningar
samt förändrad ull, men det förekommer också att lamm som är kroniskt
infekterade är symtomfria, men fortfarande utsöndrar virus. Vanligen sker
spridning genom direktkontakt. Allvarliga sjukdomsutbrott har ofta setts i
samband med introduktion av nya djur i besättningen. Persistent infekterade
djur är en betydelsefull smittkälla.

 

Prognos och behandling:
Åtgärder för att identifiera de kroniska smittspridarna som håller infektionen
aktiv i drabbade besättningar

 

Provtagning vid import: Blodprov för att undersöka
förekomsten av såväl antikroppar som virus.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår