Jaagsiekte/Ovint pulmonärt adenokarcinom, OPA

Ovint pulmonärt adenokarcinom, OPA, eller Jaagsikte som sjukdomen också kallas orsakas av ett virus som ger upphov till tumörsjukdom i lungorna. Sjukdomen utvecklas under lång tid varför den också lätt sprids med djur som är smittade men ännu inte utvecklat symptom. I tex Storbrittanien finns sjukdomen i 70% av besättningarna

Symtom: Flera månader till års inkubationstid symtomfria smittbärare vanlig. Symtom visar sig först när en stor andel av lungvävnaden är angripen och ger då andningssvårigheter, nedsatt kondition, avmagring och ibland rikligt vätskeflöde från nosen.

Prognos och behandling: Ingen behandling eller vaccin finns och de djur som utvecklar sjukdom avlivas eller dör. Åtgärder på besättningsnivå handlar om att slå ut sjuka djur och försöka minska smittvägar, exvis undervika nos till nos-kontakt vid foderbord osv.

Provtagning vid import: Det finns ingen fungerande provtagning för att diagnosticera Jaagsikte på levande djur. I England screenar man besättningar med ultraljud för att hitta förändringar på lungorna och slå ut dessa djur i tidigt skede.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår