Scrapie

 

Scrapie är en långsamt utvecklande och dödlig sjukdom i centrala nervsystemet hos får
och getter. Smittämnet är ett protein som smittar mellan tacka och lamm, mellan
djur i besättningar och via nedsmittade beten och stallar.

Symtom: Djuren uppvisar förändrat beteende, vinglighet, klåda och kan reagera häftigt på ljud
och beröring. Döden inträffar två veckor till sex månader efter insjuknandet.
Smittotillfället kan dock vara flera år innan första symtomen syns.

Prognos och behandling:
Ingen behandling finns

Provtagning vid import:
Det finns ingen provtagning som med säkerhet kan fastställa om ett enskilt djur
är smittat eller inte. Vid handel mellan länder finns därför bestämmelser om
vilka kriterier (övervakningsystem för sjukdomen m.m) som ett land, eller en besättning, skall uppfylla
för att få en viss status som går att använda som säkerhet vid handel.Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår